Victory can sometimes spring from the jaws of apparent defeat. That happened last month in Turkey when a pro-government group seized control of the human rights group MAZLUMDER. A sympathetic “judge” had already cloaked their sinister intent with an underhanded ruling that clearly violated the bylaws of the association, asserted deposed president Ahmet Faruk Unsal… Continue reading

Jan 15, 2016 Başkan Obama Türkiye’nin dur durak bilmeyen, korkunç insan hakları ihlallerine neden sessiz kalıyor? Türk hükümeti, Kürt sivilleri bombalarken, Amerika bu saldırıları görmezden mi gelecek? Amerika, Türk devletine silah temin ediyor; Türkiye’yse bu silahları, IŞİD canilerine karşı kahramanca savaşan ve onları yenen tek güç olan Kürt halkını katletmek için kullanıyor. Amerika’nın bu duyarsızlığı,… Continue reading