Bavê Sparta (Teqrîben BZ 800)(1) L U K O U R G O S by Plutarch Wergêr: Sêîdê Sîsî Lycurgus li Spartayê(2) ahengîyê, sadetîyê û tirûşdarîyê ava kiribû. Ev civaka cengawer li anagorê perwerdedikirinek sîstematîk zarokên xwe ji bo armanceke pêşewayî, firşik, rûhê civakî û zanahîyeke pêşketî amade dikir. Lycurgus bi nesla yanzdehîn ji dola… Continue reading