Kürtlerin Amerika kıtasına göçünün ülkelere göre dağılımı nasıl? Kürtler en fazla hangi ülkelere ve eyaletlere yerleşmişler? Kürtler Amerika kıtasının hemen hemen her yerinde var. Sayıları tam bilinmiyor. Ama en çok ses çıkaranlar Amerika ve Kanada da oldukları için biz onları biraz daha iyi tanıyoruz. Amerika için verilen rakam genellikle 50 bindir. Kanada için 30 bin.… Continue reading

“Democracy is like a bus ride. Once I get to my stop; I get off.” Recep Tayyip Erdogan Kani Xulam May 18, 2016 The Kurds and the Turks were not supposed to fight one another this year. High-level peace talks last year were so promising that a Mandela- style house-arrest was being considered for imprisoned… Continue reading