Share

Jan 15, 2016 Başkan Obama Türkiye’nin dur durak bilmeyen, korkunç insan hakları ihlallerine neden sessiz kalıyor? Türk hükümeti, Kürt sivilleri bombalarken, Amerika bu saldırıları görmezden mi gelecek? Amerika, Türk devletine silah temin ediyor; Türkiye’yse bu silahları, IŞİD canilerine karşı kahramanca savaşan ve onları yenen tek güç olan Kürt halkını katletmek için kullanıyor. Amerika’nın bu duyarsızlığı,… Continue reading

Share
Share

Jan 15, 2016 Why is President Obama silent over brazen human rights violations in Turkey? Will America turn a blind eye to the shelling of Kurdish civilians by Ankara? America supplies the Turkish state with weapons to murder Kurds, the only group that has bravely fought and defeated the West-hating Islamic State cutthroats. This American… Continue reading

Share