Share

Bavê Sparta (Teqrîben BZ 800)(1) L U K O U R G O S by Plutarch Wergêr: Sêîdê Sîsî Lycurgus li Spartayê(2) ahengîyê, sadetîyê û tirûşdarîyê ava kiribû. Ev civaka cengawer li anagorê perwerdedikirinek sîstematîk zarokên xwe ji bo armanceke pêşewayî, firşik, rûhê civakî û zanahîyeke pêşketî amade dikir. Lycurgus bi nesla yanzdehîn ji dola… Continue reading

Share
Share

Seîdê Sîsî 21 Cile 2012 Dîroka Kurdan bi şan û şeref, bi derd û elem, bi kul û keder, bi xayintî û bextereşiyan tijî ye. Di kurahiya dîrokê de kalanên me gelek dewlet, kurdemîrî û împaratorîyan saz kirine. Lê ji ber ser sarî û bêsexbîriyê, bi sedema nîyeta paqij Kurdan bi sedsalan dema xwe bêhude… Continue reading

Share